Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Έρευνας Μελέτης Θουκυδίδης που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2ας Φεβρουαρίου 2020.
Για την περίοδο 2020-2025 το Δ.Σ. του Ινστιτούτου έχει ως εξής :
Τραπεζιώτης Δημήτριος  Πρόεδρος
Ασπρογέρακας Ευάγγελλος Αντιπρόεδρος
Βαρτελλάτου Στυλιανή Γενική Γραμματέας
Ψαρόπουλος Ιωάννης Ταμίας
Ψιλόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος
Παντούλας Θεόδωρος, μέλος
Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης , μέλος