Δημοκρατία και Θεσμοί

IRS THOUKYDIDES
IRS THOUKYDIDES

Είναι γεγονός ότι στις 24 Ιουλίου συμπληρώνονται 49 έτη από την επάνοδο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος (24-07-1974). Από το 1974 μέχρι σήμερα η χώρα βιώνει μια περίοδο που σε γενικές γραμμές ναν ομαλό πολιτικό βίο. Στην περίοδο από το 1974 μέχρι σήμερα η χώρα σημείωσε σημαντικά βήματα εκδημοκρατισμού των δομών της εντάχθηκε στον στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά παράλληλα αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στρεβλώσεις.
Πως κρίνεται την όλη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών σήμερα;
Ποια σημεία πιστεύετε λειτουργούν αρνητικά στην όλη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα ;
Κινδυνεύει η Δημοκρατία σήμερα και αν ναι από ποιους παράγοντες;


Δημήτρης Τραπεζιώτης
Δημήτρης Τραπεζιώτης

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε απόψεις και ερωτήσεις