πριν 3 χρόνια

Ενότητα Δημοσκοπήσεις – Οι πολίτες καταθέτουν την άποψή τους

Διατυπώστε την άποψή σας ελεύθερα και ανώνυμα

πριν 3 χρόνια

Ενότητα Δημοσκοπήσεις – Οι πολίτες καταθέτουν την άποψή τους

Διατυπώστε την άποψή σας ελεύθερα και ανώνυμα

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:


Στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου όπως θα παρατηρήστε δημιουργήθηκε μια νέα
ενότητα. Η ενότητα αυτή λέγεται Δημοσκόπηση.
Στόχος της Ενότητας
αυτής είναι η αποτύπωση της άποψης των πολιτών για μια σειρά θεμάτων που
απασχολούν την χώρα μας.
Για
επιστημονικούς φορείς όπως ο δικός μας οι δημοσκοπήσεις αποτελούν την βάση για την όσο
το δυνατόν πληρέστερη επιστημονική ανάλυση
των προβλημάτων και των
ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.
Στην Ενότητα Δημοσκοπήσεις
μπορείτε να καταθέτετε ελεύθερα και ανώνυμα την άποψή σας για τα διάφορα
ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφή ως
μέλος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου. Σεβόμενη τα προσωπικά
δεδομένα η τυχόν εγγραφή σας στην ηλεκτρική μας πλατφόρμα είναι επίσης ανώνυμη
με την χρήση του  mail σας και την
δημιουργία ενός κωδικού που θα τον γνωρίζετε αποκλειστικά εσείς.
Φίλες και
Φίλοι σας καλούμε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας να αποτυπώνουμε την
επικρατούσα κατάσταση κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο ώστε να είναι
δυνατή η σύνταξη αξιόπιστων  σχετικών
αναλύσεων.