πριν 3 χρόνια

Σειρά Εκδηλώσεων – Ελλάδα από το 1821 στο 2021

Ιστορία – Μνήμη – Παρόν – Μέλλον

πριν 3 χρόνια

Σειρά Εκδηλώσεων – Ελλάδα από το 1821 στο 2021

Ιστορία – Μνήμη – Παρόν – Μέλλον

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:Με
αφορμή την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821  το Ινστιτούτο μας θα διοργανώσει τον Κύκλο
Εκδηλώσεων με τον τίτλο «Ελλάδα από τ0 1821 έως το 2021».Με
κεντρική ιδέα τον άξονα «Ιστορία – Μνήμη – Παρόν – Μέλλον» θα υλοποιηθούν μια σειρά
εκδηλώσεων κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του 2021 ενώ ο όλος
κύκλος των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση μιας κεντρικής εκδήλωσης –
απολογισμό της όλης διοργάνωσης τον Σεπτέμβριο του 2021.Οι
χρόνοι και ο τρόπος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη
της Υγειονομικής Κρίσης και από τα τότε ισχύοντα μέτρα.Στόχος
των όλων εκδηλώσεων είναι να καταδειχθεί το γεγονός ότι η Επανάσταση του 1821
αποτέλεσε την έγερση δηλαδή το ξύπνημα του Έθνους των Ελλήνων.Σε
προσεχείς δημοσιεύσεις μας και ανακοινώσεις μας θα ενημερωθείτε για τις προγραμματιζόμενες
εκδηλώσεις.