πριν 2 χρόνια

1η Δεκεμβρίου 1913 – Η Ενσωμάτωση της Κρήτης στον Εθνικό Κορμό

Η Απελευθέρωση της Κρήτης

πριν 2 χρόνια

1η Δεκεμβρίου 1913 – Η Ενσωμάτωση της Κρήτης στον Εθνικό Κορμό

Η Απελευθέρωση της Κρήτης

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:Σαν σήμερα 107 χρόνια πριν την 1η Δεκεμβρίου 1913 η Κρήτη
ενσωματώνεται στον Εθνικό Κορμό ελεύθερη μετά από 254 οθωμανικής δουλείας
(1669-1913).Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η Κρήτη αποτέλεσε ένα από τα  πλέον στρατηγικότερα σημεία της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας . Το 1204 κατά την προσωρινή κατάλυση της Βυζαντινής στην Δ’
Σταυροφορία η Κρήτη περιήλθε στην κυριαρχίας των Ενετών έως το 1669 όπου
περιέρχεται στην κυριαρχία των Οθωμανών.Οι πληθυσμός της Κρήτης παρά της διώξεις, παρά τα δυσβάστακτα μέτρα
εναντίον τους και παρά την προσπάθεια αλλοίωσης του πληθυσμού της νήσου από του
Οθωμανούς ουδέποτε έσκυψε το κεφάλι. Αδιάψευστη απόδειξη του φρονήματος των
Κρητών ήταν τα επαναστατικά κινήματα του 1692 και του 1770 (Επανάσταση του
Δασκαλογιάννη)    Στην Επανάσταση του 1821 οι Κρήτες συμμετείχαν ενεργά αλλά οι
επαναστατικές απόπειρες απέτυχαν λόγω του μεγάλου όγκου οθωμανικών στρατευμάτων
που στάθμευαν την περίοδο εκείνη στην Κρήτη.Με το πέρας του Επανάστασης του 1821 και την δημιουργία του πρώτου
Ελληνικού Κράτους οι Κρήτες συνέχισαν τις προσπάθειες τους για την απελευθέρωσή
της νήσου από τον οθωμανικό ζυγό και την ενσωμάτωση στον Εθνικό Κορμό. Το 1833
είχαμε το λεγόμενο Κίνημα των Μουρνιών, το 1841 την Επανάσταση των Χαιρέτη και
Βασιλογεώργη,  την περίοδο 1866-1869 την
Μεγάλη Κρητική Επανάσταση, το 1878 και το 1889 της ομώνυμες Επαναστάσεις καθώς
και την περίοδο 1897-1898  την
ομώνυμη  Επανάσταση όπου η Κρήτη κέρδισε
την αυτονομία της κατόπιν επεμβάσεως των Μεγάλων Δυνάμεων.Την περίοδο 1898- 1913 η Κρήτη τελούσε υπό καθεστώς αυτονομίας κάτω
από την επικυριαρχία του σουλτάνου με ύπατο αρμοστή τον Πρίγκιπα Γεώργιο γιου
του Βασιλέα Γεωργίου του Α’ της Ελλάδας. Την περίοδο εκείνη αναδεικνύεται στο
προσκήνιο η φυσιογνωμία του τότε νεαρού δικηγόρου και μετέπειτα Πρωθυπουργού της
Ελλάδας Ελευθέριου Βενιζέλου. Με αίτημα την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ο
Ελευθέριος Βενιζέλος οργανώνει την Επανάσταση στον Θέρισο το 1905 που είχε ως
αποτέλεσμα την παραίτηση του Πρίγκηπα Γεωργίου από την θέση του Ύπατου Αρμοστή
και την τοποθέτηση ως αντικαταστάτη του τον  Αλέξανδρο Ζαΐμη.Η νικηφόρα έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913 σε συνδυασμό με
την αποτελεσματική διπλωματική πολιτική που ακολούθησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε
ως αποτέλεσμα την επίτευξης της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και την ενσωμάτωσή
της στον Εθνικό Κορμό. Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί σε
μια πανηγυρική εκδήλωση στα Χανιά την 1η Δεκεμβρίου 1913.