πριν 3 χρόνια

Το Πολεμικό μας Ναυτικό εορτάζει

Το Μέγα της Θαλάσσης Κράτος

πριν 3 χρόνια

Το Πολεμικό μας Ναυτικό εορτάζει

Το Μέγα της Θαλάσσης Κράτος

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Του Αγίου
Νικολάου ως γνωστόν εορτάζει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καθώς ο ‘Άγιος Νικόλαος
αποτελεί τον Προστάτη Άγιο του.
Η ιστορία του
Πολεμικού μας Ναυτικού είναι μεγάλη και ένδοξη αλλά το σημαντικότερο όλων είναι
το γεγονός ότι το Πολεμικό Ναυτικό είναι συνυφασμένο με την ναυτοσύνη των Ελλήνων
που βρίσκεται εδώ και χιλιάδες χρόνια στις καρδιές και το μυαλό τους.
Ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής
ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού είναι τα στελέχη του που χάρης σε αυτά το Ναυτικό
μας έχει πετύχει να έχει τη μέγιστη επιχειρησιακή και πολεμική ετοιμότητα για περισσότερες
από  280 συνεχείς ημέρες το 2020.
Ωστόσο η ύπαρξη
ενός τόσο ικανού στελεχιακού δυναμικού δεν αναιρεί την αναγκαιότητα
εκσυγχρονισμού του υλικού που χρειάζονται τα στελέχη του Ναυτικού μας για να επιτελούν
το ύψιστο καθήκον τους που δεν είναι άλλο από τη υπεράσπιση των πάτριων υδάτων και εδαφών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Η 6 Δεκεμβρίου
ανήκει στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού , τους αξιωματικούς, του υπαξιωματικούς,
τους, ναύτες αλλά και το πολιτικό προσωπικό.
Τους ευχόμαστε
ολόψυχα χρόνια πολλά