πριν 2 χρόνια

Η Βόρειος Ήπειρος του σήμερα στο προσκήνιο

Ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου Σήμερα

πριν 2 χρόνια

Η Βόρειος Ήπειρος του σήμερα στο προσκήνιο

Ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου Σήμερα

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2020 η εκδήλωση μας αφιέρωμα στον Ελληνισμό
της Βορείου Ηπείρου με ομιλητή τον πρώην Πρόεδρο του κόμματος της Ομόνοιας ΔΕΕΜ
κ. Λεωνίδα Παππά.Ο Λεωνίδας Παππάς
με μετριοπαθή τρόπο έκανε μια παρουσίαση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της
Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου
περιγράφοντας με σαφήνεια τις προοπτικές του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου για
το μέλλον .Το Ινστιτούτο Έρευνας
και Μελέτης «Θουκυδίδης» ευχαριστεί από βάθος καρδιάς τον Λεωνίδα Παππά για την
συμμετοχή του στην υπόψη εκδήλωση.Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παρακολουθήσουν την όλη εκδήλωση στο κανάλι μας στο
Youtube στον σύνδεσμο : https://youtu.be/HesFL8zj8NY