πριν 1 χρόνος

Διενέργεια Δημοσκόπησης για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Πως κρίνετε την κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας;

πριν 1 χρόνος

Διενέργεια Δημοσκόπησης για τις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Πως κρίνετε την κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας;

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το αντικείμενο της πρώτης δημοσκόπησης που υλοποιεί το Ινστιτούτο κατά το χρονικό διάστημα από 26-03-2021(ώρα 10:40π.μ.) έως 31-03-2021 (ώρα 09:15π.μ.).
Στην δημοσκόπηση αυτή η συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους ανώνυμα στο εξής link : https://irsthoukydides.gr/polls/1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφή ως μέλος στην ιστοσελίδα μας https://irsthoukydides.gr . Η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα ΔΕΝ σημαίνει και εγγραφή ως μέλος του Ινστιτούτου καθώς βάσει του καταστατικού μας προβλέπεται άλλη διαδικασία.