πριν 2 χρόνια

Δημοσκόπηση : Η Διαχείρση της Πανδημίας

Μέσω της πλατφόρμας της Google

πριν 2 χρόνια

Δημοσκόπηση : Η Διαχείρση της Πανδημίας

Μέσω της πλατφόρμας της Google

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Η Πανδημία και η εν Ελλάδι διαχείριση αυτής είναι το αντικείμενο της νέας δημοσκόπησης μας. Από σήμερα 26 Μαΐου 2021 έως 26 Ιουνίου 2021 μπορείτε να συμμετέχετε στην όλη διαδικασία καταθέτοντας την άποψή σας ελεύθερα χωρίς δέσμευση εγγραφής στην ψηφιακή πλατφόρμα μας και εντελώς ανώνυμα.
Η δημοσκόπηση διενεργείτε μέσω της σχετικής  πλατφόρμας
Google