πριν 2 χρόνια

'Εναρξη Εκδηλώσεων & Δράσεων της Περιόδου 2021-2022

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 η Έναρξη των Εκδηλώσεων

πριν 2 χρόνια

'Εναρξη Εκδηλώσεων & Δράσεων της Περιόδου 2021-2022

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 η Έναρξη των Εκδηλώσεων

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκινούν οι εκδηλώσεις της περιόδου 2021 -2022. Για την περίοδο 2021 -2022 προβλέπονται η διοργάνωση διαδικτυακών και δια ζώσης εκδηλώσεων καθώς και πλήθος άλλων δράσεων.
Σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των δράσεων  του Ινστιτούτου μας θα ενημερωθείτε προσεχώς με σχετικές δημοσιεύσεις