πριν 1 χρόνος

Οι Πολίτες Καταθέτουν την Γνώμη τους

Έρευνα Γνώμης και όχι Δημοσκόπηση

πριν 1 χρόνος

Οι Πολίτες Καταθέτουν την Γνώμη τους

Έρευνα Γνώμης και όχι Δημοσκόπηση

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης διοργανώνει την ετήσια έρευνα γνώμης σχετικά με την στάση των πολιτών της χώρας μας στα ζητήματα που απασχολούν την χώρα μας.
Η παρούσα έρευνα δεν είναι δημοσκόπηση και δεν αποσκοπεί να καταγράψει την δύναμη των κομμάτων. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατών πιο αξιόπιστη καταγραφή της γνώμης των πολιτών για την κατάσταση στην χώρα μας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την περεταίρω ανάλυση.
Η έρευνα θα είναι αποκλειστικά διαδικτυακή πλήρως ανώνυμη χωρίς την υποβολή οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων και θα υλοποιηθεί μέσω σχετικής εφαρμογής της Google. Στόχος μας είναι η καταγραφή της άποψης των πολιτών και όχι η καταγραφή προσωπικών στοιχείων.
Με νεότερη δημοσίευση θα ενημερωθείτε για τον χρόνο έναρξης και λήξης της περιόδου συμμετοχής στην έρευνα.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα