πριν 11 μήνες

Οι Πολίτες Καταθέτουν την Γνώμη τους

Έρευνα Γνώμης και όχι Δημοσκόπηση

πριν 11 μήνες

Οι Πολίτες Καταθέτουν την Γνώμη τους

Έρευνα Γνώμης και όχι Δημοσκόπηση

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης διοργανώνει την ετήσια έρευνα γνώμης σχετικά με την στάση των πολιτών της χώρας μας στα ζητήματα που απασχολούν την χώρα μας.
Η παρούσα έρευνα δεν είναι δημοσκόπηση και δεν αποσκοπεί να καταγράψει την δύναμη των κομμάτων. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατών πιο αξιόπιστη καταγραφή της γνώμης των πολιτών για την κατάσταση στην χώρα μας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την περεταίρω ανάλυση.
Η έρευνα θα είναι αποκλειστικά διαδικτυακή πλήρως ανώνυμη χωρίς την υποβολή οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων και θα υλοποιηθεί μέσω σχετικής εφαρμογής της Google. Στόχος μας είναι η καταγραφή της άποψης των πολιτών και όχι η καταγραφή προσωπικών στοιχείων.
Με νεότερη δημοσίευση θα ενημερωθείτε για τον χρόνο έναρξης και λήξης της περιόδου συμμετοχής στην έρευνα.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα