πριν 1 χρόνος

Πρόσβαση στους Πολίτες

Άρθρο στην Εφημερίδα Εστία - Παρουσίαση του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης

πριν 1 χρόνος

Πρόσβαση στους Πολίτες

Άρθρο στην Εφημερίδα Εστία - Παρουσίαση του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Την παρουσίαση των καταστατικών αρχών και των μέχρι τώρα δράσεων πραγματοποιήσαμε με άρθρο στο Κυριακάτικό φύλλο της 3ης Ιουλίου 2022 της εφημερίδας Εστίας. Το υπόψη άρθρο αναφέρει τα εξής :
"Το Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης "Θουκυδίδης" αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επιστημόνων και ανθρώπων εργασιακή ειδίκευσης που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2019.
Οι βασικοί στόχοι του συλλόγου όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του είναι μεταξύ άλλων οι εξής :
1) Ενημέρωση Μελέτη και Προώθηση από επιστημονική άποψη και τεκμηρίωση των εθνικών θεμάτων και των θεμάτων της τρέχουσας καθημερινότητας.
2) Η διατήρηση και προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και η προώθηση της Χριστιανικής Ορθόδοξης Θρησκευτικής μας κληρονομιάς.
3) Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της νέας γενιάς των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελλήνων Επιστημόνων.
4) Η στήριξη της Ελληνικής Πολύτεκνης Οικογένειας.
Βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού μας κεντρική πολιτική θέση του Ινστιτούτου είναι η αυστηρή πολιτική και κομματική ουδετερότητα. Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού μας, οποιαδήποτε παραβίαση της κεντρικής πολιτικής θέσης αποτελεί αιτία διάλυσης του Ινστιτούτου, η οποία διενεργείται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.
Η έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου συνέπεσε με την Πανδημία γεγονός που αποτέλεσε τροχοπέδη στην πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.
Ωστόσο, με την βοήθεια της τεχνολογίας μπορέσαμε να υλοποιήσουμε έστω και σε διαδικτυακή μορφή, τους ετήσιους κύκλους των διαλέξεων - συζητήσεων ανοικτών στην παρακολούθησή τους από τους πολίτες. Στις διαλέξεις αυτές μας τίμησαν και μας τιμούν με την συμμετοχή τους σημαντικοί και εξαίρετοι επιστήμονες.
Ο στόχος των υπόψη διαλέξεων είναι η δημιουργία ενός βήματος ενημέρωσης, δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και σκέψης,  ανοικτό προς τους πολίτες, πέραν και εκτός από οποιαδήποτε πολιτική και κομματική σκοπιμότητα. Ένα κόμμα έχει στόχο να πείσει, ένα Ινστιτούτο έχει στόχο να ακούσει.
Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί έναν διαδραστικό τρόπο επιμόρφωσης και ενημέρωσης όπου αυτός που παρακολουθεί συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία. Ο δημόσιος διάλογος είναι μια μορφή άμεσης και αξιόπιστης αποτύπωσης της άποψης των πολιτών πάνω σε διάφορα θέματα. Ασφαλώς δεν είναι η μοναδική μέθοδος αλλά, σε ορισμένους τομείς είναι απαραίτητη γιατί υπάρχει η άμεση επαφή με την κοινωνία.  Αντί να περιμένει ο άλλος μια ώρα να τελειώσει η διάλεξη για να ξεκινήσει η δεξίωση, γιατί να μην του δώσουμε την δυνατότητα να εκφράσει την γνώμη του;
Θέτουμε την Κοινωνία Μπροστά και διατηρώντας με θρησκευτική ευλάβεια την καταστατική κεντρική  πολιτική μας θέση μας περί πολιτικής και κομματικής ουδετερότητας στοχεύουμε να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες.
Ο ετήσιος κύκλος των διαλέξεων θα συνεχιστεί και τις επόμενες περιόδους είτε με την μορφή διαδικτυακών διαλέξεων είτε με πιο κλασσική μορφή εδραζόμενες στην αρχή της ενεργούς συμμετοχής όσων έχουν το ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουν. Ασφαλώς δυνατότητα δημόσιου διαλόγου θα δοθεί με μέσω της ψηφιακής πλατφόρμα μας (πατήστε εδώ).
Ο ετήσιος κύκλος των ανοικτών διαλέξεων αποτελεί ένα μόνο μέρος των δραστηριοτήτων που από τον Σεπτέμβριο του 2022 θα ευρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη"