Με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (πλην της Πολιτείας της Νεβάδα) ολοκληρώθηκαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Η.Π.Α. για την ανανέωση μέρους των μελών των νομοθετικών σωμάτων της χώρας (Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων).
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στην Γερουσία οι Δημοκρατικοί έχουν 48 Γερουσιαστές, οι Ρεπουμπλικανοί 49 Γερουσιαστές και  υπάρχουν 2 Ανεξάρτητοι Γερουσιαστές που δηλώνουν ότι βρίσκονται πλησίον των Δημοκρατικών. Συνεπώς, μέχρι στιγμής οι Δημοκρατικοί έχουν πλειοψηφία 50 Γερουσιαστών έναντι 49  των Ρεπουμπλικανών. Ο παραπάνω συσχετισμός δυνάμεων καθιστά κρίσιμες τις επαναληπτικές εκλογές στην Πολιτεία της Nevada. Μια επικράτηση των Δημοκρατικών τους εξασφαλίζει πλειοψηφία 51 Γερουσιαστών ενώ, μια επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων οδηγεί σε ισοδυναμία 50 Γερουσιαστών αμφότεροι. Στην περίπτωση ισοδυναμίας, η διπλή ψήφος της Αντιπροέδρου των Η.Π.Α. δίνει στους Δημοκρατικούς το πλεονέκτημα της πλειοψηφίας.
Στην Βουλή των Αντιπροσώπων, σε 430 από τις 435 εκλογικές περιφέρειες, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει πλειοψηφία 218 εδρών έναντι 212 των Δημοκρατικών. Με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων εναπομεινάντων εκλογικών περιφερειών  το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δύναται να έχει πλειοψηφία 220 εδρών.
Μια αποτύπωση των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών των Η.Π.Α. δείχνει ότι, οι Δημοκρατικοί ηττήθηκαν αλλά, η νίκη των Ρεπουμπλικάνων απέχει από την προσδοκία του λεγόμενου "κόκκινου κύματος" που είχε ως στόχο την πλειοψηφία των εδρών σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ως προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τα αποτελέσματα έπληξαν την προσπάθεια του πρώην Προέδρου των Η.Π.Α. κ. Donald Trump να διεκδικήσει το χρίσμα  του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις Προεδρικές εκλογές του 2024. Μπορεί ο πρώην Πρόεδρος των Η.Π.Α. κ. Donald Trump να ανακοίνωσε την υποψηφιότητα για το χρίσμα, αλλά πλέον, υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι που μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο πρώην κυβερνήτης της Πολιτείας της Florida κ. Ron De Santis έχει την δυναμική να διεκδικήσει με αξιώσεις επιτυχίας το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος , ενώ αρκετά ενδιαφέρουσα κρίνεται και η υποψηφιότητα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών (και πρώην Διευθυντή της CIA) κ. Mike Pompeo.
Ως προς το Δημοκρατικό Κόμμα, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δημιουργεί την πολιτική πίεση που θα δημιουργούσε μια ενδεχόμενη επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων και στα δυο νομοθετικά σώματα των Η.Π.Α. Ωστόσο όμως, η απώλεια της πλειοψηφίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων θα δυσκολέψει το έργο του Προέδρου των Η.Π.Α. κ. John Byden καθώς, καλείται να βρει ένα πεδίο συνεννόησης  με την Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, για μια σειρά θεμάτων που άπτονται της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α.
Το πολιτικό μήνυμα που εξάγεται από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Η.Π.Α. συνίσταται στην διαπίστωση ότι, ο Αμερικανοί πολίτες αποδοκίμασαν μεν την πολιτική των Δημοκρατικών αλλά απέρριψαν δε, την έκφραση ακραίου διχαστικού λόγου όπως αυτός εκφράστηκε από υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ασφαλώς, μέχρι τις Προεδρικές Εκλογές του 2024 μεσολαβούν σχεδόν δυο γεμάτα χρόνια και ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα των εν λόγω εκλογών θα κριθεί αφενός μεν βάσει το πολιτικό τοπίο που θα διαμορφωθεί εν έτη 2024 και αφετέρου δε με βάσει την δυναμική που θα έχουν στο εκλογικό σώμα οι υποψήφιοι.
Οι Ενδιάμεσες Εκλογές στις Η.Π.Α. και οι επιπτώσεις σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Η οποιαδήποτε εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων  των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις Η.Π.Α. στα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι :
α. Σε χώρες του μεγέθους και της ισχύος των Η.Π.Α., η εξωτερική πολιτική και η πολική ασφάλειας υλοποιείται με κριτήριο την εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων τους.
β. Τα νομοθετικά σώματα των  Η.Π.Α. αποτελούν παράγοντες - συντελεστές επιρροής στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις με πράξεις του δύναται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν (υπόθεση πώλησης F-16V στην Τουρκία) αποφάσεις και πράξεις της εκάστοτε διοίκησης της χώρας ή δύναται ακόμα και να επιβάλλουν. Ωστόσο όμως, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εκάστοτε Προέδρου και της Διοίκησης που τον περιβάλλει.
Η διατήρηση της πλειοψηφίας των εδρών από τους Δημοκρατικούς στις Η.Π.Α. στην Γερουσία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διατήρησης του Δημοκρατικού γερουσιαστή κ. Robert "Bod" Menendez στην προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων για 2 ακόμα έτη. Κρίσιμη παράμετρος, η τελική διαμόρφωση των εδρών στην Γερουσία μετά τις επαναληπτικές εκλογές στην πολιτεία της Nevada.
Στα θετικά για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος καταγράφεται η επανεκλογή στην Βουλή των Αντιπροσώπων τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιφανών ομογενών με σημαντική σημαντική επιρροή και συνεισφορά στην υποστήριξη των ελληνικών θέσεων και συγκεκριμένα :
1) Από το Δημοκρατικό Κόμμα επανεκλέγονται :
- Ο κ. John Peter Spyros Sarbanes (Maryland) γιος ενός από τους μακροβιότερους Γερουσιαστές των Η.Π.Α. του κ. Paul Spyros Sarbanes.
- Η Constantina "Dina" Alice Titus (Nevada) μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
- O κ. Chris Papas (New Hampshire) που έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αποτροπής της πώλησης F-16V στην Τουρκία. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ο κ. Chris Papas  επιδιώκει την κατάθεση και ψήφιση τροπολογίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων, που να απαγορεύει την πώληση F-16V στην Τουρκία.
2) Από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επανεκλέγονται :
- Ο κ. Gus Michael Brilakis (Florida).
- Η κα. Nikole Malliotakis (New York).
Επιπροσθέτως, στις ενδιάμεσες εκλογές έχουμε την επανεκλογή και εκλογή στα νομοθετικά σώματα στις Η.Π.Α. μελών θετικά διακείμενων στις ελληνικές θέσεις όπως η επανεκλογή με τους Δημοκρατικούς του Γερουσιαστή κ. Chris Van Hollen (Maryland) και η εκλογή με τους Δημοκρατικούς του Βουλευτή κ. Robert Menendez Junior (New Jersey) γιου του μεγάλου φιλέλληνα Γερουσιαστή κ. Robert "Bob" Menendez.
Με τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το Ελληνικό Λόμπι στις Η.Π.Α. διατηρεί εις το ακέραιο την διακομματική δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των νομοθετικών σωμάτων των Η.Π.Α.. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προβολή , ενημέρωση και υποστήριξη των ελληνικών θέσεων σε θεσμικά κέντρα που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. Προς επίρρωση των προαναφερόμενων θα αναφέρουμε ως καθοριστικό παράδειγμα, το σταμάτημα της πώλησης 40 νέων F-16V  και 80 συλλογών εκσυγχρονισμού αεροσκαφών F-16C/D στο επίπεδο των -V.  Στην περίπτωση αυτή, η συμβολή του Γερουσιαστή και Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων κ. Robert "Bob" Menendez ήταν κάτι παραπάνω από καθοριστική.
Από το 2015 και μετά παρατηρείται μια εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδος με τις Η.Π.Α. που οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας πενταετούς διάρκειας του 2020, η οποία κρίνεται ότι έχει χαρακτηριστικά στρατηγικού επιπέδου. Η συναφθείσα συμφωνία περιλαμβάνει προγράμματα συνεκπαιδεύσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δυο χωρών, την δυνατότητα στάθμευσης τμημάτων ενόπλων δυνάμεων των Η.Π.Α. σε ελληνικές στρατιωτικές  βάσεις αλλά και στο Λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως. Τα τελευταία πέντε έτη η χώρα μας έγινε αποδέκτης από τις Η.Π.Α. σημαντικών ποσοτήτων αξιόμαχου στρατιωτικού εξοπλισμού. Μέχρι σήμερα έχουν παραχωρηθεί από τις Η.Π.Α. 70 ελικόπτερα επιθετικής αναγνωρίσεως τύπου OH-58D Kiowa Warrior, 1.200 τροχοφόρα τεθωρακισμένα M-1117 Guardian ενώ αναμένεται να παραχωρηθούν 4 περιπολικά τύπου Island από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και 75 αμφίβια τεθωρακισμένα AAVP-7A1.
Κατά τον πόλεμο της Ουκρανίας αναδείχθηκε η στρατηγική αξία του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης ως εναλλακτικός των Στενών του Βοσπόρου κόμβος μεταφοράς φορτίων (εμπορικών ή στρατιωτικών) προς την Ανατολική Ευρώπης.  Μέσω του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης έγινε και γίνεται μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη παρακάμπτοντας για πρώτη φορά τα Στενά του Βοσπόρου. 
Το παραπάνω γεγονός ανοίγει μια ευκαιρία για την χώρα να μειώσει την γεωστρατηγική αξία των Στενών του Βοσπόρου, με την δημιουργία αξιόπιστου διαδρόμου μεταφοράς φορτίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση των Λιμενικών Υποδομών της Βόρειας Ελλάδας (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας Θεσσαλονίκης), την ανάπτυξη συνδυαστικών μεταφορών, την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και με την διασύνδεση των συγκοινωνιακών υποδομών με το Διευρωπαϊκό συγκοινωνιακό δίκτυο. Η υλοποίηση των ανωτέρω θα επιφέρει και ανάλογο αποτύπωμα στην ανάπτυξη του συνόλου της Βορείου Ελλάδος ως κέντρο διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων (Logistics) αλλά και με την εγκατάσταση σε αυτή επιχειρήσεων και μονάδων παραγωγής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
Η στρατηγικού επιπέδου συνεργασία με τις Η.Π.Α. αλλά και την Γαλλία και το Ισραήλ επιδρά πολλαπλασιαστικά υπό την προϋπόθεση ότι, η Ελλάδα μεριμνά για την οικοδόμηση μιας επαρκούς στρατιωτικής αλλά και οικονομικής ισχύς. Αποτελεσματική διπλωματική ισχύ έχει μια χώρα όταν αυτή εδράζεται στο δίπολο της στρατιωτικής και οικονομικής ισχύς. 
Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό  είναι το γεγονός ότι, πέραν των διεθνών σχέσεων και λοιπών παραγόντων επιρροής, σε μια κατάσταση θερμής εμπλοκής με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι μας και η μοναδική εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας είναι οι σύγχρονες και αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις.