Συζητήσεις

Δημοκρατία και Θεσμοί

Είναι γεγονός ότι στις 24 Ιουλίου συμπληρώνονται 49 έτη από την επάνοδο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος (24-07-1974). Από το 1974 μέχρι σήμερα η χώρα βιώνει μια περίοδο που σε γενικές γραμμές ναν ομαλό πολιτικό βίο. Στην περίοδο από το 1974 μέχρι σήμερα η χώρα σημείωσε σημαντικά βήματα εκδημοκρατισμού των δομών της εντάχθηκε στον στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά παράλληλα αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στρεβλώσεις.
Πως κρίνεται την όλη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών σήμερα;
Ποια σημεία πιστεύετε λειτουργούν αρνητικά στην όλη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα ;
Κινδυνεύει η Δημοκρατία σήμερα και αν ναι από ποιους παράγοντες;Συζητούν οι:
IRS THOUKYDIDES

Η συζήτηση λήγει: 24/07/2022 16:55