πριν 1 χρόνος

Η Δύναμή μας είστε εσείς

Ιδιότητα Επικουρικού Μέλους

πριν 1 χρόνος

Η Δύναμή μας είστε εσείς

Ιδιότητα Επικουρικού Μέλους

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Φίλες και Φίλοι όταν το Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2019 έθεσε στο καταστατικό λειτουργίας του δυο βασικές αρχές αδιαπραγμάτευτες :
1. Την Πολιτική και Κομματική Ουδετερότητα. Η παραβίαση αυτής της καταστατικής διάταξης οδηγεί αυτόματα στην διάλυση του Ινστιτούτου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του.
2. Οι οικονομικοί πόροι του Ινστιτούτου θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των μελών και των φίλων του καθώς και των οποιαδήποτε εκδόσεων που θα κάνει στο μέλλον. Η παραβίαση αυτής της καταστατικής διάταξης οδηγεί αυτόματα στην διάλυση του Ινστιτούτου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του. 
Στα πλαίσια των καταστατικών αρχών λειτουργίας το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης αποφάσισε να προστεθεί στην διαδικτυακή μας πύλη στο Youtube (πατήστε IRS Thoukydides) η δυνατότητα εθελοντικής συνδρομής 0,99€/μήνα χωρίς να διαταράσσεται η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης, θέασης των διαλέξεων καθώς και υποβολής ερωτήσεων από τους φίλους που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της εθελοντικής συνδρομής.
Η εθελοντική συνδρομή μέσω του Youtube υλοποιείται πατώντας την επιλογή "Συμμετοχή", και μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί κάποιος,. Για τους φίλους που επιλέξουν την επιλογή "Συμμετοχή" αποκτούν αυτόματα την ιδιότητα του επικουρικού μέλους υπό την προϋπόθεση ότι θα μας έχει αποσταλεί στο mail μας irsthoukydides@gmail.com ενημερωτικό μήνυμα που θα μας πληροφορεί για την εθελοντική συμμετοχή αφήνοντας μας στοιχεία επικοινωνίας.   
Τα επικουρικά μέλη του Ινστιτούτου έχουν το δικαίωμα μετά από ένα (1) έτος να υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του πλήρους μέλους κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
Φίλες και Φίλοι το πρόγραμμα της εθελοντικής συνδρομής υλοποιείται σε μια προσπάθεια υλοποίησης και άλλων πέραν των διαλέξεων δράσεων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το Ινστιτούτο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε από την σελίδα μας στο Facebook (πατήστε εδώ) είτε από την επίσημη ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) . Επίσης για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Ινστιτούτου  από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00μ.μ. έως 9μ.μ. στο τηλέφωνο 2130142263