πριν 1 χρόνος

7 Μαρτίου 1948 : Τα Δωδεκάνησα στον Εθνικό Κορμό

Μια σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό

πριν 1 χρόνος

7 Μαρτίου 1948 : Τα Δωδεκάνησα στον Εθνικό Κορμό

Μια σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Η 7η Μαρτίου είναι μια σημαντική ημέρα για τον Ελληνισμό καθώς είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 1948 το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων ενσωματώνεται στον Εθνικό Κορμό.
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφεται στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης με την οποία τα Δωδεκάνησα αποδίδονται στην Ελλάδα από την Ιταλία. με την υπόψη συνθήκη , η Ιταλία κατέβαλε στην Ελλάδα πολεμική αποζημίωση ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την υπογραφή της συνθήκης και την κύρωση αυτής από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ξεκινά η μεταβατική περίοδος αλλαγής της Διοίκησης στο Δωδεκάνησα
Στις 31 Μαρτίου 1947 ο Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Δωδεκανήσου Βρετανός Ταξίαρχος Α.Σ. Πάρκερ παραδίδει την Συμμαχική Διοίκηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα στην Ρόδο. Πρώτος Διοικητής Δωδεκανήσων ήταν ο αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Περικλής Ιωαννίδης με πολιτικό σύμβουλο τον τότε πανεπιστημιακό -  δικαστικό  και μετέπειτα  Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινόπουλο. 
Στις 7 Μαρτίου 1948, στην Ρόδο γίνεται η επίσημη τελετή ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα και το 1955 το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων γίνεται νομός της Ελλάδας με πρωτεύουσα την Ρόδο.