πριν 8 μήνες

Ορισμός Προσωρινού Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Σεπτέμβριο η νέα εκλογή Αντιπροέδρου

πριν 8 μήνες

Ορισμός Προσωρινού Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Σεπτέμβριο η νέα εκλογή Αντιπροέδρου

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Κατόπιν παραιτήσεως για προσωπικούς λόγους του μέχρι σήμερα Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Ευάγγελου Ασπρογέρακα και με δεδομένο ότι βάσει του Καταστατικού τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τις λειτουργίες του, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης προσωρινός Αντιπρόεδρος αυτού μέχρι τις 30/09/2023 ορίζεται το μέχρι σήμερα τακτικό μέλος του κ. Κωνσταντίνος Ψιλόπουλος.
Τον Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας περιόδου θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το Καταστατικό εκλογή νέου Αντιπροέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβουλίου του Ινστιτούτου ευχαριστεί θερμά τον απελθόντα  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ  του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης κ. Ευάγγελο Ασπρογέρακα για την συμμετοχή του και προσφορά του στα τεκταινόμενα του Συλλόγου  και του εύχεται καλή συνέχεια