πριν 3 χρόνια

Συναντήσεις Γνωριμίας

Η δύναμή μας εσείς

πριν 3 χρόνια

Συναντήσεις Γνωριμίας

Η δύναμή μας εσείς

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και συγκροτήθηκε νομικά τον Φεβρουάριο του 2020.  Η υγειονομική κρίση του Convid και τα αναγκαία μέτρα που ελήφθησαν δεν μας επέτρεψαν να υλοποιήσουμε εκδηλώσεις γνωριμίας.
Ξεκινήσαμε στα τέλη Ιουνίου τις πρώτες διαδικτυακές εκδηλώσεις. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική για την περαιτέρω πορεία του Ινστιτούτου μας.
Φίλες και Φίλοι η δύναμη του Ινστιτούτου έγκειται αποκλειστικά στα μέλη του και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει μια σειρά διαδικτυακών στην αρχή συναντήσεων γνωριμίας με τους πολίτες . Ελπίζουμε οι υγειονομικές συνθήκες να μας επιτρέψουν στο προσεχές μέλλον να μας επιτρέψουν να διοργανώσουμε και εκδηλώσεις με την φυσική απουσία.
Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας θα γίνει μέσω τις ενότητας της ιστοσελίδας μας Συζητήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 17-09-2020 έως τις 15-10-2020 όπου θα μπορείτε να υποβάλλεται διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τους σκοπούς, του στόχους, την δομή και την Λειτουργία του Ινστιτούτου