πριν 6 μήνες

Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας της Ε.Ε. - Η αναθεώρηση του

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 στις 9μ.μ.

πριν 6 μήνες

Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας της Ε.Ε. - Η αναθεώρηση του

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 στις 9μ.μ.

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία που διέπει την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως οικονομικής ένωσης και ιδιαίτερα για της χώρες του στενού πυρήνα της Ε.Ε. ήτοι τις χώρες της ευρωζώνης δηλαδή τις χώρες που έχουν υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα (ευρώ). Συνέπεια της Πανδημίας και των επιπτώσεων αυτής στις οικονομίες των χωρών μελών της Ε.Ε. αποφασίστηκε να υπάρξει μια περίοδο δημοσιονομικής χαλάρωσης με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2023. Από 01-01-2024 το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας επιστρέφει στην οικονομική πραγματικότητα των χωρών μελών της Ε.Ε.  
Τι είναι το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας; Ποιες είναι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που θέτει στις χώρες που μετέχουν στην Ε.Ε.; Τι θα περιλαμβάνει η επερχόμενη αναθεώρηση του εν λόγω Συμφώνου στα τέλη του 2023; 
Τα παραπάνω ερωτήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο της διάλεξης - συζήτησης με θέμα "Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας - Η Αναθεώρησή του" που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 στις 9:00μ.μ.
Εισηγητής στην διάλεξη θα είναι ο κ. Γεώργιος Μελέας Administrationin EEC - European Economic and Social Comittee
Η υπόψη διάλεξη θα είναι διαδικτυακής μορφής και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ελεύθερα από την διαδικτυακή μας πύλη στο Yutube : IRS Thoykydides (πατήστε εδώ)