πριν 3 χρόνια

Εκδήλωση "Παραγωγικός Τομέας & Ανάπτυξη στην Ελλάδα του 2020

Κύκλος Εκδηλώσεων "Η Ανάπτυξη στην Ελλάδα"

πριν 3 χρόνια

Εκδήλωση "Παραγωγικός Τομέας & Ανάπτυξη στην Ελλάδα του 2020

Κύκλος Εκδηλώσεων "Η Ανάπτυξη στην Ελλάδα"

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας θα αποτελέσει το αντικείμενο ενός κύκλου εκδηλώσεων με τον τίτλο "Η Ανάπτυξη στην Ελλάδα" που θα διοργανώσει το Ινστιτούτο μας την προσεχή περίοδο.
Η έναρξη αυτού του κύκλου των εκδηλώσεων θα γίνει με την εκδήλωση με τον τίτλο "Παραγωγικός Τομέας & Ανάπτυξη στην Ελλάδα του 2020", την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 στις 7μ.μ.. Ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Δημήτρης Μάρδας
Δυστυχώς
λόγω της κατάστασης με την υγιεινομική κρίση και αναγκαίων μέτρων
προστασίας η εκδήλωση θα είναι διαδικτυακή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
Zoom