πριν 3 χρόνια

18 Σεπτεμβρίου 1931 : Η Ελλάδα ορίζει τον εναέριο χώρο της

Η Ελλάδα εισάγεται στην εποχή του Διεθνούς Αεροπορικού Δικαίου

πριν 3 χρόνια

18 Σεπτεμβρίου 1931 : Η Ελλάδα ορίζει τον εναέριο χώρο της

Η Ελλάδα εισάγεται στην εποχή του Διεθνούς Αεροπορικού Δικαίου

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

18
Σεπτεμβρίου 1931, με Προεδρικό Διάταγμα (την περίοδο εκείνη το
πολίτευμα της Ελλάδα ήταν Προεδρευομένη Δημοκρατία) της κυβέρνησης  του Ελευθέριου
Βενιζέλου ο εθνικός εναέριος χώρος ορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια.

Ως Εθνικός εναέριος χώρος ενός κράτους ορίζεται ο εναέριος χώρος που εκτείνεται
πάνω από την επικράτεια ενός του. Στις περιπτώσεις κρατών που είτε είναι παράλια , είτε είναι νησιωτικά είτε αρχιπελαγικό, ο εναέριος χώρος περιλαμβάνει περιλαμβάνει και τον υπερκείμενο χώρο της έκτασης των χωρικών του
υδάτων, δυνάμενο να επεκταθεί και σε διεθνή.

Ο εθνικός εναέριος χώρος ενσωματώθηκε στο Διεθνές Δίκαιο με την Πολυμερή Σύμβαση για την Ρύθμιση της Εναέριας Κυκλοφορίας που  υπογράφηκε στο Παρίσι στις 13 Οκτωβρίου 1919. Με την υπογραφή της υπόψη σύμβασης αναγνωρίστηκε διεθνώς η αποκλειστική κυριαρχία των κρατών επί του εθνικού τους εναέριου χώρου.
Μετά την υπογραφή της προαναφερόμενης συνθήκης ακολούθησαν και άλλες συμφωνίες με σημαντικότερη την διεθνή Συνδιάσκεψη του Σικάγου το 1944 όπου ρυθμίστηκαν θέματα των διεθνών αερομεταφορών και των παρεχόμενων αεροπορικών υπηρεσιών.
Στην χώρα μας τα ζητήματα των αερομεταφορών ρυθμίστηκαν με τον  Ν.1815/1988,