πριν 3 χρόνια

Διονύσης Παπαγιαννόπολος, από την τέχνη στην πρώτη γραμμή του μετώπου

Η στρατιωτική δράση του μεγάλου Έλληνα Ηθοποιού

πριν 3 χρόνια

Διονύσης Παπαγιαννόπολος, από την τέχνη στην πρώτη γραμμή του μετώπου

Η στρατιωτική δράση του μεγάλου Έλληνα Ηθοποιού

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Στην
μεγάλη προσπάθεια του Έθνους στην εποποιία του 1940 στο Αλβανικό Μέτωπο
μετείχαν και κορυφαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.Ένας
από αυτούς ήταν ο μεγάλος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου ο
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος υπηρέτησε την
στρατιωτική του θητεία το 1933 ως έφεδρος αξιωματικός πεζικού.Την
περίοδο 1940-1949 ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός επιστρατεύτηκε δυο φορές. Την μια
το 1940 όπου μετείχε στις επιχειρήσεις στο Αλβανικό Μέτωπο και την δεύτερη την
περίοδο 1947-1949 όπου μετείχε στις επιχειρήσεις στον εμφύλιο πόλεμο.