πριν 3 χρόνια

Η Εκδήλωση "Παναγιώτης Κονδύλης - Φιλοσοφικοί Στοχασμοί"

Ένα σύντομο περιεκτικό αφιέρωμα στον Παναγιώτη Κονδύλη

πριν 3 χρόνια

Η Εκδήλωση "Παναγιώτης Κονδύλης - Φιλοσοφικοί Στοχασμοί"

Ένα σύντομο περιεκτικό αφιέρωμα στον Παναγιώτη Κονδύλη

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Αν κάποιος αξιολογούσε την εκδήλωση αυτή θα κατέληγε στο συμπέρασμα οτι οι εισηγητές κ Μελέτης Μελετόπουλος και κ. Σπύρος Κοτρούλης πέτυχαν με τις εισηγήσεις τους να κάνουν ένα σύντομο και περιεκτικό αφιέρωμα στο πολυσχιδές και μεγάλο έργο του μεγάλου σύγχρονου Έλληνα διανοητή και φιλόσοφου. Ασφαλώς , η μία ώρα που κράτησε η η εκδήλωση της 7ης Οκτωβρίου δεν ήταν αρκετή να γίνει ένα πλήρη αφιέρωμα στο έργο του Παναγιώτη Κονδύλη αλλά έδωσε την κεντρική ιδέα και αποτέλεσε ένα καλό έναυσμα στους συμμετέχοντες να μελετήσουν στην συνέχεια το έργο του μεγάλου  σύγχρονου Έλληνα Φιλόσοφου.

Την εκδήλωση της 7ης Φεβρουαρίου μπορείτε να την παρακολυοθήσετε στο κανάλι μας στο Youtube στο link  https://youtu.be/ZWpVt1U8D5Y