πριν 3 χρόνια

ΝΑ Μεσόγειος Ελληνική Πολιτική και Τουρκικές Επιδιώξεις

Η στρατηγική και Επιχειρησιακή Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης

πριν 3 χρόνια

ΝΑ Μεσόγειος Ελληνική Πολιτική και Τουρκικές Επιδιώξεις

Η στρατηγική και Επιχειρησιακή Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τον τίτλο "Ν.Α. Μεσόγειος Ελληνική Πολιτική
και Τουρκικές Επιδιώξεις" στις 27 Οκτωβρίου 2020 στις 7μ.μ.. με ομιλητή
τον κ. Λάμπρο Τζούμη Αντιστράτηγο ε.α. και Στρατηγικό Αναλυτή.
Η εκδήλωση αποτελούνταν
από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο κ. Τζούμης με μια εμπεριστατωμένη και
τεκμηριωμένη ανάλυση παρουσίασε μια ακριβή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης
στην Ν.Α. Μεσόγειο και στο δεύτερο μέρος ακολούθησε μια συζήτηση όπου ο κ.
Τζούμης απάντησε σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος μας επιφύλαξε
μια ευχάριστη έκπληξη και αυτήν ήταν η ενεργή συμμετοχή των μετεχόντων στην
εκδήλωση. Υποβλήθηκε από τους συμμετέχοντες ένας  μεγάλος αριθμός ερωτήσεων με συνέπεια η
διάρκεια της εκδήλωσης να διαμορφωθεί στην 1 ώρα και 57 λεπτά έναντι των 60
λεπτά που είχε αρχικά πραγματοποιηθεί    

Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε ειλικρινά των Αντιστράτηγο ε.α. κ. Λάμπρο Τζούμη για την τιμή
που έκανε στο Ινστιτούτο Έρευνάς και μελέτης Θουκυδίδης να συμμετάσχει ως
ομιλητής - εισηγητής σε μια άκρως όπως εξελίχθηκε εκδήλωση - συζήτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παρακολουθήσουν την υπόψη συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=LHS5KjPwHss