πριν 2 χρόνια

43 Χρόνια μετά την πρώτη πτήση του Mirage - 2000

Ο κρυφός άσσος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε Αιγαίο και Ν.Α. Μεσόγειο

πριν 2 χρόνια

43 Χρόνια μετά την πρώτη πτήση του Mirage - 2000

Ο κρυφός άσσος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε Αιγαίο και Ν.Α. Μεσόγειο

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Σαράντα τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από την πρώτη πτήση του μαχητικού αεροσκάφους Mirage-2000. Συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου 1978 το αεροσκάφος με την κωδική ονομασία DELTA-2000 πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση. Το DELTA-2000 πρόδρομος του MIrage-2000 αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανανέωσης του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας με την ονομασία Avion de Combat Future (AVC). 

Το AVC προέκυψε μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια ανάπτυξης κοινού μαχητικού αεροσκάφους με την Γερμανία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το 1972. Αρχικά αναπτύχθηκε το σχέδιο του Mirage G-8, ενός μαχητικού αεροσκάφους με πτέρυγες μεταβλητής γεωμετρίας. Το όλο σχέδιο εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγο υψηλού κόστους ανάπτυξης.
.
Με την εγκατάλειψη του προαναφερόμενου αεροσκάφους οι ιθύνοντες του προγράμματος στράφηκαν στην σχεδίαση ενός μαχητικού αεροσκάφους με πτέρυγες δέλτα από τις οποίες προέκυψε το γνωστό  Mirage -2000. Το Mirage-2000 ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως αναχαιτιστικό αεροσκάφος για να μετεξελιχθεί στην συνέχεια σε ένα αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων με έμφαση στην εναέρια υπεροχή και την κρούση. Με την ανάπτυξη του Mirage-2000 οι ιθύνοντες του προγράμματος προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός ανάλογου μεγαλύτερου δικινητήριου αεροσκάφους γνωστό ως Mirage-4000. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ιδιωτική χρηματοδότηση από την κατασκευάστρια εταιρεία Dasault και ήταν μια πρόταση για ένα καθαρόαιμο αεροσκάφος εναέριας υπεροχής που θα λειτουργούσε ως εναλλακτική πρόταση απέναντι  στο αμερικανικό F-15 και το τότε σοβιετικό Su-27. Το όλο πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος αλλά η τεχνολογία που αναπτύχθηκε αποτέλεσε βάση για την ανάπτυξη του αεροσκάφους Rafale
 
Το Mirage -2000 εισήχθη μαζικά σε υπηρεσία στην Γαλλική Πολεμική Αεροπορία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όπου αποτέλεσε για παραπάνω από δυο δεκαετίες την ραχοκοκαλιά του στόλου των μαχητικών ενώ σημαντικός αριθμός των αεροσκαφών του τύπου υπηρετεί στις τάξεις της. Το υπόψη αεροσκάφος εξήχθη σε εννέα χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Με την σύμβαση Talos στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία προμηθεύτηκε 36 μονοθέσια αεροσκάφη Mirage-2000EGM και 4 διθέσια αεροσκάφη Mirage-2000BGM. Τα υπόψη αεροσκάφη εντάχθηκαν σε υπηρεσία στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία την περίοδο 1988-1992. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με σχετική σύμβαση η Πολεμική Αεροπορία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό 10 αεροσκαφών Mirage-2000EGM/BGM σε Mirage-2000-5Mk.2/F καθώς και στην προμήθεια 15 πανομοιότυπων αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη αυτά αποτελούν μέχρι σήμερα των πυρήνα της στρατηγικής κρούσης και της εναέριας υπεροχής.