πριν 2 χρόνια

Η Δημοσκόπηση του Μήνα : Η Διαχείρση της Πανδημίας

Πως κρίνετε την κυβερνητική πολιτική διαχείρισης της Πανδημίας

πριν 2 χρόνια

Η Δημοσκόπηση του Μήνα : Η Διαχείρση της Πανδημίας

Πως κρίνετε την κυβερνητική πολιτική διαχείρισης της Πανδημίας

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Η κυβερνητική πολιτική  διαχείρισης της Πανδημίας αποτελεί το αντικείμενο της δημοσκόπησης του μηνός Απριλίου. Από της 2 Απριλίου 2021 11:10π.μ. έως της 30 Απριλίου 2021 11:10π.μ. μπορείτε να καταθέσετε την άποψή σας. Η δημοσκόπηση γίνεται μέσω μιας απάντησης σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών με ισοσκελισμένη κλίμακα θετικότητας - αρνητικότητας (επιλογές Θετική, Μάλλον Θετική, Ουδέτερη, Μάλλον Αρνητική & Αρνητική)
Για την συμμετοχή στην δημοσκόπηση γίνεται μέσω της ενότητας Δημοσκόπηση της παρούσας ιστοσελίδας. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή για την αποστολή newsletter της ψηφιακής μας πλατφόρμας χωρίς κάποια άλλη υποχρέωση.