πριν 2 χρόνια

Το Ελληνικό Πεζικό Εορτάζει

Άγιος Γεώργιος ο προστάτης Άγιος του Ελληνικού Πεζικού (Η Φωτογραφία - Αφίσσα του Γενικού Επιτελείου Στρατού 2018)

πριν 2 χρόνια

Το Ελληνικό Πεζικό Εορτάζει

Άγιος Γεώργιος ο προστάτης Άγιος του Ελληνικού Πεζικού (Η Φωτογραφία - Αφίσσα του Γενικού Επιτελείου Στρατού 2018)

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Η ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ιδιαίτερα για τον Στρατό Ξηράς καθώς ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί τον Προστάτη Άγιο του Πεζικού καθώς και των λοιπών Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς πλην του Πυροβολικού που ο προστάτης Άγιος είναι η Αγία Βαρβάρα.
Το Πεζικό είναι το αρχαιότερο όπλο του Ελληνικού Στρατού . Σύμφωνα με τα Εγχειρίδια εκστρατείας το Πεζικό μάχεται εκ του συστάδην και δια της μεθόδου πυρ και κίνηση.
Με Βασιλικό Διάταγμα του 1864 θεσπίστηκε ο κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο όλες οι πολεμικές σημαίες  θα φέρουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου ενώ, με Βασιλικό Διάταγμα του 1953  θεσπίστηκε η ημέρα Εορτής του Αγίου Γεωργίου να αποτελεί ημέρα εορτής του Πεζικού καθώς και των άλλων Όπλων και Σωμάτων πλην του Πυροβολικού.
Η κεντρικός εορτασμός της υπόψη ημέρα γίνεται κάθε χρόνο στην Σχολή Πεζικού στην Χαλκίδα.