πριν 2 χρόνια

Κύκλος Εκδηλώσεων "Ας Συζητήσουμε"

Κύκλος Εκδηλώσεων Αμφίδρομης Επικοινωνίας

πριν 2 χρόνια

Κύκλος Εκδηλώσεων "Ας Συζητήσουμε"

Κύκλος Εκδηλώσεων Αμφίδρομης Επικοινωνίας

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Συμπληρώσαμε αισίως τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ινστιτούτου μας. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Ινστιτούτου έγινε  υπό τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η Υγειονομική Κρίση. Ως τρόπος δράσης επιλέξαμε τον μόνο διαθέσιμο τρόπο που είχαμε αυτή την περίοδο και δεν ήταν άλλος από τις διαδικτυακές εκδηλώσεις. 
Παρά τις αντιξοότητες, μέχρι σήμερα έχουμε διοργανώσει με επιτυχία 15 διαδικτυακές εκδηλώσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και καταγράφοντας τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των ομιλητών.
Φίλες και Φίλοι το Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης στα πλαίσια της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας εγκαινιάζει έναν κύκλο εκδηλώσεων επικοινωνίας με τα μέλη , τους φίλους καθώς και με όσους εν γένη ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας και την δράση μας. Ο τίτλος του Κύκλου Εκδηλώσεων είναι "Ας Συζητήσουμε" και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η πρώτη εκδήλωση του υπόψη Κύκλου θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
Στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε για τον χρόνο διοργάνωσης της πρώτης εκδήλωσης