πριν 2 χρόνια

Αλλαγή Τρόπου Διεξαγωγής των Δημοσκόπησης

Στόχος η μεγαλύτερη προσέλκυση συμμετεχόντων

πριν 2 χρόνια

Αλλαγή Τρόπου Διεξαγωγής των Δημοσκόπησης

Στόχος η μεγαλύτερη προσέλκυση συμμετεχόντων

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι δημοσκοπήσεις από επιστημονική άποψη είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε μια δεδομένη στιγμή. Το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου των δημοσκοπήσεων δεν είναι μόνο σε ζητήματα του τομέα της πολιτικής αλλά  και σε ζητήματα της κοινωνίας γενικότερα.
Όπως παρατηρήσατε στην ψηφιακή μας πλατφόρμα υπάρχει εφαρμογή των δημοσκοπήσεων αλλά η εφαρμογή αυτής της δυνατότητας αποδείχθηκε στην πράξη δύσχρηστη και δύσκολη στην εφαρμογή για τους συμμετέχοντες.
Φίλες και Φίλοι από σήμερα ο τρόπος διενέργειας των δημοσκοπήσεων αλλάζει και θα πραγματοποιούνται μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της Google. Στόχος μας είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας να εκφράσουν την άποψή τους για τα διάφορα ζητήματα εντελώς ανώνυμα μέσα στο πλαίσιο σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων