πριν 2 χρόνια

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Ιουνίου

Η γεωπολιτική στο επίκεντρο

πριν 2 χρόνια

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Ιουνίου

Η γεωπολιτική στο επίκεντρο

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του μηνός Ιουνίου 2021. Δεδομένων των περιορισμών που εξακολουθούσαν να ήταν σε ισχύ οι δράσεις μας συνίσταται στην διενέργεια διαδικτυακών εκδηλώσεων αλλά και υλοποίηση μιας έρευνας κοινού για την Πανδημία.
Την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η η διαδικτυακή μας εκδήλωση - συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο μετά την Πενταμερή συνδιάσκεψη του Απριλίου και μετά την διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Μεγαλόνησο. Εισηγητής - ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο πρέσβης επί τιμή κ. Περικλής Νεάρχου.
Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 διεξήχθη διαδικτυακή εκδήλωση - συζήτηση με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος τους στην πολιτικής της Ελλάδος στην Άμυνα και Ασφάλεια αλλά και  στην πορεία των Εθνικών Θεμάτων. Εισηγητές - Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Επισμηναγός ε.α. (Ι) κ. Στέφανος Καραβίδας και ο διεθνολόγος κ. Σπύρος Πλακούδας.
Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση - συζήτηση σχετική με τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ ΅Ελλήνων και Αρμενίων. Εισηγηγτής - Ομιλητής στην Εκδήλωση ήταν ο διεθνολόγος Άκης Δαγκασιάν.
Παράλληλα με τις διαδικτυακές μας εκδηλώσεις τον μήνα Ιούνιο διεξήχθη μια έρευνα κοινού σχετική με την Πανδημία. Η έρευνα αυτή σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι δημοσκόπηση και σε καμία των περιπτώσεων δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως δημοσκόπηση. Στόχος μας είναι η  ανάλυση των απόψεων που κατέθεσαν οι πολίτες σχετικά με την Πανδημία και την εξαγωγή των κρίσιμων μεταβλητών που καθορίζουν την στάση που έχουν οι πολίτες σε αυτή την περίοδο.
Τις διαδικτυακές μας εκδηλώσεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε ελεύθερα στο κανάλιμας στο YouTube IRS Thoukydides