πριν 2 χρόνια

4 Αυγούστου 1865 : Η Καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας

Ο "Ύμνος εις την Ελευθερία" γίνεται ο Εθνικός μας Ύμνος

πριν 2 χρόνια

4 Αυγούστου 1865 : Η Καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας

Ο "Ύμνος εις την Ελευθερία" γίνεται ο Εθνικός μας Ύμνος

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Στις 4 Αυγούστου του 1865 με Διάταγμα του τότε Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο Α', οι δυο πρώτες στροφές του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού "Ύμνος εις την Ελευθερία"  μελοποιημένες με μουσική του συνθέτη Νικολάου Μάντζαρου (1795-1872) καθιερώνονται ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Το 1964 με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα καθιερώνονται και ως ο Εθνικός Ύμνος της Κύπρου