πριν 3 χρόνια

Εκδήλωση "Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Σήμερα"

Εκδήλωση - συζήτηση

πριν 3 χρόνια

Εκδήλωση "Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Σήμερα"

Εκδήλωση - συζήτηση

Εισηγητής
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Κείμενο:

Με
επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 η πρώτη εκδήλωση μας Το θέμα
της Εκδήλωσης ήταν "Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Σήμερα" με  ομιλητή
τον Καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου και Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Άγγελου
Συρίγου. Το χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν ο διάλογος μεταξύ του
ομιλητή
και των συμμετεχόντων και αποτέλεσε και το μεγαλύτερο μέρος της
συζήτησης. Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που
εμφανίστηκαν στην αρχή αλλά η παρουσίαεκδήλωση, ήταν η πρώτη που
οργανώσαμε